Tüm Haberler
PSM Dergisi, Genel Müdürümüz Dr. Mücahit Gündebahar’ın 2022 sektör görüşlerine yer verdi photo

PSM Dergisi, Genel Müdürümüz Dr. Mücahit Gündebahar’ın 2022 sektör görüşlerine yer verdi

2021’i sektör ve şirketiniz açısından değerlendirebilir misiniz? Geçen yıl hangi yeniliklere imza attınız?

2021 yılında finans ve bankacılık sektörü pandeminin getirdiği dijital dönüşümden en çok etkilenen sektörlerin başında yer aldı. Uzaktan müşteri edinimi bankalar için elzem bir konu olurken temassız ödeme, Fast, kare kod ile ödeme gibi yeni özellikler hayatımıza hızlı ve etkili bir giriş yaptı. Bu dönüşüm sürecine düzenleyici kurumlar hazırladıkları regülatif çalışmalarla destek verirken, sektördeki firmalar ise hızla yeni iş modelleri ve ürünler geliştirmeye başladılar.

Architecht olarak teknolojik altyapı çözümlerimizle bankalara ve finansal kurumlara yaygınlaşan bu gelişmelere ayak uydurabilmelerine destek olmaya devam ediyoruz.

Geçtiğimiz yıl elektronik para ve ödeme kuruluşları için geliştirdiğimiz teknolojik altyapı çözümü Airplatform ürünümüzü sektörümüze duyurduk.

Ödeme ve e-para kuruluşlarının kendi işlerine odaklanarak tüm teknolojik altyapı ihtiyaçlarını Architecht’e emanet edebilecekleri bir platform tasarladık. Bildiğiniz üzere 2021 yılında çok sayıda e-para ve ödeme kuruluşu faaliyete geçti; yılı tamamlarken e-para tarafında 26, ödeme tarafında ise 30 şirket aktif olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Önümüzdeki yıl ödeme hizmetleri sektöründeki kuruluşların her geçen gün artarak müşterilerine farklı iş modelleri sunacağını ön görüyoruz. Biz de ürünümüzü çevik üretim prensibi ile hizmet kapsamını müşteri ihtiyaç ve mevzuat gerekliliklerine göre geliştirmeye devam ediyoruz.

Son dönemde yapılan sektörel düzenlemeler ve 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik”in sektöre yansımalarını yorumlayabilir misiniz?

Yayınlanan tebliği incelediğimizde özellikle güvenlik ve lisans alma koşullarında önemli değişiklikler geldiğini söyleyebiliriz. Bu kapsamda şirketlerin lisans alma aşamalarının arttığını ve faaliyet izni için daha yüksek sermaye gerekliliğinin yeniden düzenlendiğini görüyoruz.  Ayrıca ön ödemeli kartlarda 18 yaş altı ergin olmayan kişilere veli rızası olmadan kullanım kısıtı getirilmesi gibi yeni düzenlemeler, mevcut durumda yer alan bazı iş modellerine sınırlama getiriyor. Yayınlanan bu son tebliğ, ödeme sektörüne girecek yeni oyuncular için yüksek sermaye gerekliliği açısından zorlayıcı bir süreci beraberinde getirebilir. Türkiye’de ödeme sektörünün her geçen gün güçleneceğini ama bu regülasyonla beraber bir önceki yıla oranla daha yavaş ilerleyeceğini ön görebiliriz.

2022’de başta dijital bankacılık, açık bankacılık olmak üzere sektör açısından ne gibi gelişmeler bekliyorsunuz? Bu alandaki gelişmeler yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisini artırır mı?

2022’de ülkemizde bankacılık sektörü, dünyada öne çıkan dijital bankacılık ve açık bankacılık trendleri ile hızla evrimleşecek bir hal alıyor.

Uçtan uca bankacılık sisteminin Türkiye’deki en önemli teknolojik altyapı sağlayıcılarından biri olarak sektördeki bu hareketliliğe yakından tanıklık ediyoruz. Yılın son çeyreğinde yayınlanan “Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Taslağı”yla birlikte farklı sektördeki birçok kuruluşun dijital bankacılık ve servis bankacılığına yöneldiğini gözlemliyoruz.

Önümüzdeki dönemde yayınlanması planlanan ilgili mevzuatın detaylarında dijital bankacılık ve servis bankacılığında lisans alma süreçlerinin nasıl olacağı ve teknik detayların açıklanması bekleniyor.

Lisans alma süreçlerinin belirginleşmesi ve sistemin de olgunlaşmasıyla birlikte özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgi göstereceğini öngörüyoruz.

Şirket olarak bu yeni döneme nasıl hazırlanıyorsunuz? Yeni proje, ürün/hizmet, iş birlikleri, iş ortaklıkları, satış/satın alma, beklenti ve hedefleriniz...

Ürün şirketi olma yolculuğumuza 2022 yılında da tam gaz devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl lansmanını yaptığımız ve hala geliştirmeye devam ettiğimiz Airplatform ürünümüzle 2022’de ödemeler sektöründe en çok tercih edilen teknolojik altyapı çözümü olmayı hedefliyoruz.